NSZOZ Ortopedia Zamojska
 ul. Kilińskiego 4, Zamość /ortopedia/ tel. 84 6381588 - rejestracja, 84 6381587 - poradnia
 ul. Petera 1, Tomaszów Lub. /ortopedia/ tel. 573 124 981, /rehabilitacja/ tel. 84 664 33 15
 ul. Kilińskiego 11, Zamość /densytometria, rentgen/ tel. 502 553 488
 ul. Ciepła 10, Zamość /rehabilitacja, neurologia/ tel. 84 6380638
doświadczenie...
opieka...
zrozumienie...
bezpieczeństwo...
zaufanie...
Carousel Slider
deklaracja dostepności    wartości domyślne    mniejsza czcionka większa czcionka    wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Poradnie, gabinety, pracownie
Strona główna > Dotacje unijne


Firma "Ortopedia Zamojska" spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, ul. Kilińskiego 4, 22-400 Zamoœć w 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.3

Tytuł projektu: "Zwiększenie konkurencyjnoœci firmy "Ortopedia Zamojska" sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych usług". Umowa o dofinansowanie nr nr: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-039/13

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały œrodki trwałe pozwalajšce na rozszerzenie oferty o nowe produkty i ulepszone usługi:

- Badanie gęstoœci koœci - densytometr - nowa
- Fala uderzeniowa - leczenie ultradŸwiękami przewlekłych dolegliwoœci bólowych - nowa
- Cyfrowe zdjęcia RTG - udoskonalona
- Badania USG - udoskonalona

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 2 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 w 1 wymiarze czasu pracy.  Polityka prywatności i informacyjna  |  Deklaracja dostepności